Srpski isaveznički oficiri u logoru
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2317, Vlasnik: 0922