Supružnici sa decom
Period: 1890 - 1895
Id: 1019, Vlasnik: 0922