U D. Požaru 1917.godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2314, Vlasnik: 0922
Vojničko pozorište Vardarske divizije u D. Požaru, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2230, Vlasnik: 0922