Uspostavljanje veze na položaju
Period: 1912 - 1913
Id: 1997, Vlasnik: 0922