Vlada Srbije i Srpska narodna Skupština na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2330, Vlasnik: 0922