Vlada Srbije sa predsedništvom skupštine na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2331, Vlasnik: 0922