Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1890 - 1895
Id: 1528, Vlasnik: 0922
Mladenci Natalija i Svetozar
Period: 1891 - 1900
Id: 561, Vlasnik: 0922
Policijski činovnik sa suprugom
Period: 1891 - 1900
Id: 560, Vlasnik: 0922
Brat i sestra
Naziv: Brat i sestra
Period: 1895 - 1900
Id: 1951, Vlasnik: 0922
Tri sestre
Naziv: Tri sestre
Period: 1895 - 1900
Id: 1936, Vlasnik: 0922
Trojica muškaraca
Period: 1895 - 1900
Id: 1186, Vlasnik: 0922