Dimitrije Josimović
Datum: 1890
Id: 1218, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1885 - 1890
Id: 1215, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1885 - 1890
Id: 1214, Vlasnik: 0922
Dama u čipkanoj bluzi
Period: 1890 - 1895
Id: 1225, Vlasnik: 0922
Gospodin Lazarević
Datum: 1894
Id: 1859, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1890 - 1895
Id: 1219, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Datum: 1891
Id: 1233, Vlasnik: 0922
Pitomac sa sabljom
Period: 1890 - 1895
Id: 1211, Vlasnik: 0922
Slikar Đorđe Milovanović
Period: 1890 - 1895
Id: 1527, Vlasnik: 0922
Arety Zacho
Naziv: Arety Zacho
Datum: 1896
Id: 1212, Vlasnik: 0922
Braća sa sestrom
Period: 1895 - 1900
Id: 1224, Vlasnik: 0922
Dete oslonjeno na stolicu
Period: 1895 - 1900
Id: 1230, Vlasnik: 0922
Devojčica
Naziv: Devojčica
Period: 1895 - 1900
Id: 1213, Vlasnik: 0922
Devojčica sa šeširom
Period: 1895 - 1900
Id: 1217, Vlasnik: 0922
Devojčice u čamcu
Period: 1895 - 1900
Id: 1242, Vlasnik: 0922
Devojčice u čamcu 02
Period: 1895 - 1900
Id: 2576, Vlasnik: 0922
Devojka sa buketom cveća
Period: 1895 - 1900
Id: 1229, Vlasnik: 0922
Dve žene u gradskoj nošnji
Period: 1895 - 1900
Id: 1228, Vlasnik: 0922
Gospodin Vlada na konju
Period: 1895 - 1900
Id: 1240, Vlasnik: 0922
Gospođa Draga
Datum: 1898
Id: 1220, Vlasnik: 0922