Gospodin Mladinić na konju
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1886
Id: 1473, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Beograđanka
Naziv: Beograđanka
Autor: Atelje Kenig
Period: 1895 - 1900
Id: 1804, Vlasnik: Miloš Jurišić
Dragutin Stojević
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1899
Id: 1288, Vlasnik: 0922
Gospođa u građanskom odelu
Autor: Atelje Kenig
Period: 1895 - 1900
Id: 1301, Vlasnik: 0922
majka sa dečakom u mornarskom odelu
Autor: Atelje Kenig
Period: 1895 - 1900
Id: 1469, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Pavle S. Džapić
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1899
Id: 1570, Vlasnik: Petar Savić
Pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1900
Id: 1273, Vlasnik: 0922
Učenice petog razreda
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1899
Id: 1803, Vlasnik: Miloš Jurišić
Živan Rajković
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1900
Id: 1277, Vlasnik: 0922
Pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Period: 1898 - 1900
Id: 1246, Vlasnik: 0922
Pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Period: 1898 - 1900
Id: 1295, Vlasnik: 0922
Pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Period: 1898 - 1900
Id: 1297, Vlasnik: 0922
Pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1900
Id: 1332, Vlasnik: 0922
Pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1900
Id: 1374, Vlasnik: 0922
Pitomac XXXI klase Dušan
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1900
Id: 1303, Vlasnik: 0922
Pitomac XXXII klase Tasa Pantić
Autor: Atelje Kenig
Period: 1898 - 1900
Id: 1298, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1900
Id: 1275, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1900
Id: 1276, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac XXXI klase
Autor: Atelje Kenig
Period: 1898 - 1900
Id: 1333, Vlasnik: 0922