Strahinja Dakić, pešad.potporučnik
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1903
Id: 1340, Vlasnik: 0922
Svršeni filozof Dušan Dimić
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1903
Id: 1299, Vlasnik: 0922
Trojica muškaraca
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1291, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac
Naziv: Vojni pitomac
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1274, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac
Naziv: Vojni pitomac
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1282, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac Mita
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1903
Id: 1342, Vlasnik: 0922
Železničar
Naziv: Železničar
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1259, Vlasnik: 0922
Žena u beloj bluzi
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1559, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Žena u narodnoj nošnji
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1260, Vlasnik: 0922
Jovan Cvijić
Naziv: Jovan Cvijić
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1910
Id: 1589, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Aleksandar Kuzmanović
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1907
Id: 1862, Vlasnik: 0922
Bračni par sa sinom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1338, Vlasnik: 0922
Dama sa lepezom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1353, Vlasnik: 0922
Dama sa šeširom i suncobranom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1368, Vlasnik: 0922
Dama sa šeširom i suncobranom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1525, Vlasnik: 0922
Dečak sa kolicima
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1265, Vlasnik: 0922
Deda Marko i baba Nasta sa unukom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1864, Vlasnik: 0922
Devojčica sa mašom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1467, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Devojka u svečanoj haljini
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1907
Id: 1863, Vlasnik: 0922
Gola beba na ovčijoj koži
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1569, Vlasnik: Petar Savić