Muškarac sa bradom i brkovima
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1576, Vlasnik: fotomuzej
Muškarac u gradjanskom odelu
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1264, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa porodicom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1349, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa suprugom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1348, Vlasnik: 0922
Srpski oficir sa suprugom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1365, Vlasnik: 0922
Srpski vojnik sa bajonetom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1341, Vlasnik: 0922
Stari svat sa damama
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1339, Vlasnik: 0922
Stariji bračni par
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1907
Id: 1371, Vlasnik: 0922
Supružnici
Naziv: Supružnici
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1366, Vlasnik: 0922
Troje dece u svečanoj oseći
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1904, Vlasnik: 0922
Trojica muškaraca u građanskim odelima
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1866, Vlasnik: 0922
Vojni pitomac sa bajonetom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1808, Vlasnik: Miloš Jurišić
Mladenci sa deverom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1910 - 1914
Id: 1918, Vlasnik: 0922
Dve devojke
Naziv: Dve devojke
Autor: Atelje Kenig
Period: 1910 - 1915
Id: 1468, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Jeromonah Metodije
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1913
Id: 1334, Vlasnik: 0922
Ljubica Petrović
Autor: Atelje Kenig
Period: 1910 - 1915
Id: 1255, Vlasnik: 0922
majka sa bebom
Autor: Atelje Kenig
Period: 1910 - 1915
Id: 1335, Vlasnik: 0922
Oficir Antić
Naziv: Oficir Antić
Autor: Atelje Kenig
Datum: 1914
Id: 1343, Vlasnik: 0922
Zgrada podoficirske škole oštećena bombama
Autor: Atelje Kenig
Period: 1915 - 1918
Id: 1475, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Natalija Javornić
Autor: Atelje Kenig
Period: 1918 - 1922
Id: 1356, Vlasnik: 0922