Bračni par
Naziv: Bračni par
Datum: 1899
Id: 1156, Vlasnik: 0922
Bračni par sa decom
Period: 1885 - 1890
Id: 1157, Vlasnik: 0922
Dete u stolici
Period: 1885 - 1890
Id: 1152, Vlasnik: 0922
Gospodin Dragoljub
Period: 1885 - 1890
Id: 1150, Vlasnik: 0922
Gospođa jakovljević
Period: 1885 - 1890
Id: 1151, Vlasnik: 0922
Muškarac sa šeširom
Period: 1885 - 1890
Id: 1154, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1885 - 1890
Id: 1153, Vlasnik: 0922
Dvojica muškaraca na konjima
Datum: 1894
Id: 1840, Vlasnik: Miloš Jurišić
Obućar Živojin Branković sa drugom
Period: 1895 - 1900
Id: 1672, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Učitelj kandidat Pavle Stojković
Datum: 1899
Id: 1155, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Period: 1900 - 1905
Id: 2584, Vlasnik: 0922
Svršeni đak učiteljske škole Milorad Stojanović
Datum: 1902
Id: 1158, Vlasnik: 0922
Mladić sa leptir mašnom
Period: 1905 - 1910
Id: 1945, Vlasnik: 0922