povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan D. Bratić

Ime i prezime: Milan D. Bratić

Godina rođenja - smrti: 1885 - 1957

Period aktivnosti: 1907 - 1910

Lokacija: Jagodina, Srbija 

Atelje

 • Jagodina, ortački Milan Bratić i Nišlić (oko 1907.[290] / 14.[341])
 • Jagodina, ortački Milan Bratić i Katić (oko 1910.).[285]


Biografija

 • Rođen u Somboru[20]. Živeo u Beogradu i radio kod poznatog knjižara Jevte Pavlovića do 1903 / 04. godine, kada dolazi u Jagodinu[20]
 • Po zanimanju štampar - knjižar[20]. Moguće da fotografskom veštinom nije najbolje vladao i da je iz tih razloga angažavao saradnike - ortake u poslu Nišlića i Katića
 • Atelje je relativno često vršio fotografska snimanja i van postavke ateljea[292], [2970]
 • Milan Bratić izdavao je razglednice Jagodine[2476], samostalno i sa ortacima[21]
 • Na jednoj dokumentarno zanimljivoj fotografiji iz ateljea Bratić i Katić vidi se centar Jagodine (mesto ondašnje vage). Snimak je verovatno iz 1910. godine, a u kadru je pratnja sahrane Katarine Kosovljanin[20]. Ista fotografija je izrađivana, odnosno prodavana u varijanti razglednice[285] i fotografije - kartonke[292]
 • Motiv Opštinske vage (bez sahrane) pojavljuje se i na razglednici u izdanju knjžare Bratić i Nišlić[289]
 • Smelo predvideo rat velikih razmera, kada je 30. jula 1914. godine štampao list „Evropski rat” sa podnaslovom „Dnevni list za najbrže ratne izveštaje”[20], odgovorni urednik Milan Bratić, izdanje knjižare Bratić i Nišlić, Jagodina[2245]. Učesnik je Prvog svetskog rata[20]
 • Posle rata izgleda da više nije u fotografskom poslu, odnosno u Jagodini posluje isključivo kao „Knjižara Mil. D. Bratić”, a fotografije za potrebe firme izrađivao je Solomon Alkalaj[20]
 • Sredinom 1931.godine otišao je u Skoplje, da bi se u vreme rata i bugarske okupacije vratio u Jagodinu[20]
 • Umro je u Somboru[20]
 • Treba pomenuti ime izvesnog Dimitrija Nišlića glumca iz Jagodine[1966], da li se glumac oprobao i kao fotograf, ili je možda neki rod gore pomenutom ortaku Nišliću, pokazaće buduća istraživanja.


TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: tanka podna prostirka, oslikana pozadina (cveće i rastinje), bar dve kućne stolice[290], [291]...


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) u varijanti namenske štampe, kao i suvenir i sečeni karton bez oznake logotipa (možda je baš Bratićeva štamparska firma radila foto - kartonažu), sa upotrebom štambilja firme

Firma: Фотографско Атеље БРАТИЋА и КАТИЋА - ЈАГОДИНА[291], Фотографско Атеље Братића и Катића Јагодина[2970], Фотографско Атеље Братић и Нишлић Јагодина[290]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea