povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Momir

Ime i prezime: Momir Alkalaj

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1914 - 1915

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

Beograd (oko 1914[414] - 1915.[112]), sedište: Studenička br. 55.[254], [415], [1347]Biografija

  • Vlasnik Momir Alkalaj[112]. Jedan od brojnih Jevreja fotografa, koji su radili na ovim prostorima
  • Nepoznato od koga je i gde naučio fotografsku veštinu, moguće od nekog od braće Alkalaj, inače poznatih beogradskih fotografa. Ipak, nema dokaza i pored istog prezimena da je sa pomenutom braćom bio u bližim rodbinskim vezama
  • Sačuvane su klasične portretne fotografije iz ovog ateljea, ali i eksterne grupne fotografije sa ratišta[112]
  • Snimio je niz dobrih fotografije iz Prvog svetskog rata značajne dokumentarne vrednosti[254], [414], [415], [1347]
  • Ima indicija da je radio kao putujući fotograf u okolini Uba i da je tom prilikom upotrebljavao oslikanu pozadinu (unutrašnjost nekog salona)[2443]
  • U Studeničkoj 55 na prvom spratu nalazile su se ateljeske prostorije kroz koje su prošli mnogi beogradski fotografi: M. Mihajlović - Handžarlija, Lj. Veljić, M. Pijade, M. Belogrlić...[1]
  • Tridesetih godina, u Beogradu, ul. Trgovačka br. 52, deluje kao fotograf Moša Alkalaj[2450], a u Nišu (uoči Drugog svetskog rata), kao fotografski pomoćnik Aron Alkalaj (rođen 1914. godine).[2928]

 TehnikaRekvizitorijum

  • Koristio je za snimke u ateljeskom prostoru: oslikanu pozadinu (egzotično rastinje u prednjem planu i put koji se gubi u daljini horizonta sa oblacima) i neutralnu podnu prostirku, koja se svojim tonalitetom uklapa u pomenuti pejzaž (nema izražene linije prelaza između poda i pozadine što stvara utisak prirodnog ambijenta)[415], [416]. Ponekad od scenskih rekvizita u kadru je i sat sa zvoncem na vrhu navodno ozidanog kamenog postolja i figurom devojke, najčešće postavljen na postament[416], klupa[2551]...
  • Takođe, pojavljuje se na nekim snimcima Ateljea „Momir” iz Studeničke br. 55, jedna svetla ograda od ukrštenih brezovih oblica, za koje su između korom, ili rafijom privezane tanke elipsasto savijene grane[415], [416]. Interesatno da je ista ograda prisutna i na više fotografija iz ateljea uglednog beogradskog fotografa Sime Pijade[1338], [1343], [1345]


Karton-podloga označavanje


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea