Prva objavljena ilustracija camere obscure, 1545.
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 2
Athanasius kircfier. prenosna camera obscura, 1646.
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 4
Johann zahn, prenosna camera obscura refleksnog tipa, 1685.
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 5
S’gravesande. camera obscura u obliku nosilke, 1711.
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 6
Camera obscura u obliku kniige, iz osamnaestog veka
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 7
Georg brander. camera obscura u obliku stola, 1769.
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 8
Kompletna oprema za dagerotipiju
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 25
James nasmyth, pronalazac parnog cekiča
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 62
Iscepana hartija na drvetu, dizajn waltera herdega za korice „graphis annual 61/6p”
Autor: Arno Hammacher
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 175
Tornjevi za naftu, signall hill, kalifornija
Autor: Andreas Feininger
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 206
Louis armstrong
Autor: Eliot Elisofon
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 210
Oficiri negotinskog garnizona
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 336
Naziv:
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 367
 portret od c. laguichea
Autor: Nicéphore Niépce
Period: 1795 - 1795
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 10
Prva uspfla fotografija po prirodi - golubarnik
Autor: Nicéphore Niépce
Period: 1826 -
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 12