"Fotografije pre fotografija", dagerotipije iz zbirke FotoMuzeja

Fotografije pre fotografija, dagerotipije iz zbirke FotoMuzeja
IMG_8256
IMG_8257-01
IMG_8280-01
IMG_8280-03
IMG_8289
IMG_8309-01
IMG_8309
IMG_8332
IMG_8336
IMG_8341-01
IMG_8341
IMG_8358
IMG_8362
IMG_8372
IMG_8402
IMG_8409
IMG_8477
IMG_8481
IMG_8487-01
IMG_8487
IMG_8491
IMG_8496
IMG_8504
IMG_8513-01
IMG_8513
IMG_8525-01
IMG_8525
IMG_8549-01
IMG_8549
IMG_8569
IMG_8576-01
IMG_8576-02
IMG_8592
IMG_8611-01
IMG_8611
IMG_8676-01
IMG_8676
IMG_8714
IMG_8750-01
IMG_8750
IMG_8759

Prvu poznatu fotografiju napravio je Nicefor Nieps 1826. godine u Francuskoj na ploči od legura kalaja i olova, na kojoj je uspeo da fiksira, odnosno dugotrajno sačuva sliku premazujući ploču rastvorom od asfalta i slikarske smole omekšane u lavandinom ulju – takozvanom rastvoru bitumena. Fotografija prikazuje pogled sa prozora njegove radne sobe. Čitav proces dobijanja ove slike nazvao je heliografija i želeo da ga koristi u štamparstvu umesto litografije.

Kako Nieps nije uspeo da učini svoj pronalazak komercijalnim, potpisao je ugovor o partnerstvu sa Lujom Dagerom koji usavršava postupak proizvodnje fotografije i preuzima primat nad pronalaskom, te ovom patentu 1837. godine daje ime: „dagerotipija“, odnosno u bukvalnom značenju dagerski (Dagerov) otisak.

Francuska država je 1839. godine kupila pronalazak da bi ga besplatno ustupila svetu, a Dageru za uzvrat dala penziju i orden Legije časti. Svakako vrlo svestan važnosti ovakvog pronalaska, državni poslanik Fransoa Argo je 19. avgusta 1839. godine svečano obnarodovao i detaljno izložio svojstva novog pronalaska nazvanog „dagerotipija“ na zajedničkom sastanku Akademije nauka i Akademije lepih umetnosti u Parizu i ovime možda usmerio dalji razvoj i popularnost fotografije u celom svetu.

Otvaranje izložbe "Fotografije pre fotografija" u Muzeju istorije Jugoslave, Beograd 2. novembar 2013.

0001-1
0001
0002-1
0002
0003
0004-1
0004
0005
0006
0007-1
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028

Autor izložbe: Milena Gnjatović
Dizajn: Ivan Benusi
Vlasništvo kolekcije: Fotomuzej Beograd
Produkcija: Muzej istorije Jugoslavije