Česma u štabu Vardarske divizije u G. Požaru, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2234, Vlasnik: 0922