Žena u gradskoj nošnji
Period: 1861 - 1870
Id: 509, Vlasnik: 0922
Muškarac u gradskom odelu i žena u gradskoj nošnji
Autor: Rikard Musil
Period: 1865 - 1870
Id: 1540, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1865 - 1870
Id: 1544, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 257, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 293, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 595, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 828, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 968, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1871 - 1880
Id: 969, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1880 - 1890
Id: 1183, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1881 - 1890
Id: 526, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Autor: Nikola Lekić
Period: 1881 - 1890
Id: 679, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1881 - 1890
Id: 778, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1881 - 1890
Id: 834, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1881 - 1890
Id: 876, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1885 - 1890
Id: 1153, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1885 - 1890
Id: 1214, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Autor: Franc Regecki
Period: 1890 - 1895
Id: 1428, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1891 - 1900
Id: 692, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1891 - 1900
Id: 748, Vlasnik: 0922