Žena u narodnoj nošnji
Autor: Franc Regecki
Period: 1885 - 1890
Id: 1379, Vlasnik: 0922
Žena u narodnoj nošnji
Period: 1891 - 1900
Id: 180, Vlasnik: 0922
Žena u narodnoj nošnji
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1260, Vlasnik: 0922
Žena u narodnoj nošnji
Period: 1900 - 1905
Id: 2605, Vlasnik: 0922
Žena u narodnoj nošnji
Period: 1905 - 1910
Id: 1887, Vlasnik: 0922
Žena u narodnoj nošnji
Autor: Atelje Zrak
Period: 1910 - 1914
Id: 1176, Vlasnik: 0922
Žena u narodnoj nošnji
Period: 1912 - 1914
Id: 1434, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić