Andra Milivojević, artilj. Pukovnik
Datum: 1906
Id: 195, Vlasnik: 0922