Anka Cvijetić
Period: 1901 - 1910
Id: 118, Vlasnik: 0922