Dama u balskoj haljini
Period: 1881 - 1890
Id: 416, Vlasnik: 0922
Dama u balskoj haljini
Period: 1901 - 1910
Id: 104, Vlasnik: 0922