Dečak sa knjigom
Period: 1880 - 1885
Id: 1047, Vlasnik: 7682
Dečak sa knjigom
Period: 1881 - 1890
Id: 753, Vlasnik: 0922
Dečak Predrag Stojković sa knjigom
Period: 1900 - 1905
Id: 1940, Vlasnik: 0922
Dečak sa knjigom
Period: 1900 - 1905
Id: 1825, Vlasnik: Miloš Jurišić
Dečak sa knjigom
Period: 1905 - 1910
Id: 1846, Vlasnik: Miloš Jurišić