Deca doktora Đoke Jovanovića
Datum: 1902
Id: 2420, Vlasnik: 0922