Devojka sa lepezom
Period: 1875 - 1880
Id: 1635, Vlasnik: 7682
Devojka sa lepezom
Period: 1880 - 1885
Id: 1831, Vlasnik: Miloš Jurišić
Devojka sa kikom i lepezom
Period: 1881 - 1890
Id: 399, Vlasnik: 0922
Devojka sa lepezom
Period: 1881 - 1890
Id: 706, Vlasnik: 0922
Devojka sa lepezom
Period: 1881 - 1890
Id: 785, Vlasnik: 0922