Devojka u starogradskoj nošnji
Period: 1900 - 1905
Id: 1801, Vlasnik: Miloš Jurišić