Državni službenik sa suprugom Anđom
Datum: 1902
Id: 1509, Vlasnik: 0922