Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 02
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2220, Vlasnik: 0922