Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 04
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2222, Vlasnik: 0922