Gledaoci pozorišta Jugoslovenske divizije, 1918.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2233, Vlasnik: 0922