Gospodin Savić
Period: 1861 - 1870
Id: 248, Vlasnik: 0922