Gospodin sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 204, Vlasnik: 0922
Gospodin sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 335, Vlasnik: 0922
Gospodin sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 462, Vlasnik: 0922
Gospodin sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 792, Vlasnik: 7682
Gospodin sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 799, Vlasnik: 7682
Gospodin sa brkovima i bradom
Period: 1901 - 1910
Id: 161, Vlasnik: 0922
Gospodin sa bradom i brkovima
Period: 1905 - 1910
Id: 1848, Vlasnik: 0922