Gospodin sa džepnim satom
Period: 1871 - 1880
Id: 269, Vlasnik: 0922