Gospodin sa odlikovanjem
Period: 1901 - 1910
Id: 122, Vlasnik: 0922