Gospodin sa ordenjem
Period: 1871 - 1880
Id: 273, Vlasnik: 0922