Gospodja u balskoj haljini
Period: 1861 - 1870
Id: 360, Vlasnik: 0922
Gospodja u balskoj haljini
Period: 1891 - 1900
Id: 136, Vlasnik: 0922
Gospodja u balskoj haljini
Period: 1901 - 1910
Id: 179, Vlasnik: 0922