Ivo Bućar sa suprugom
Period: 1891 - 1900
Id: 127, Vlasnik: 0922