Jelena Kapetanović
Period: 1905 - 1910
Id: 1791, Vlasnik: Miloš Jurišić