Kotka posle zauzeća položaja, maja1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2214, Vlasnik: 0922