Luka Vukalović, vođa Ustanka u Hercegovini 1852-1862
Datum: 1865
Id: 8, Vlasnik: 0922