Major Dragutin Vojinović u bateriji Fiu, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2209, Vlasnik: 0922