Muškarac u građanskom odelu sa polucilindrom
Period: 1880 - 1885
Id: 1669, Vlasnik: Miodrag Milovanović