Muškarac sa brkovima
Period: 1895 - 1900
Id: 1318, Vlasnik: Janošev
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1895 - 1900
Id: 1238, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima i bradom
Period: 1895 - 1900
Id: 1308, Vlasnik: Janošev
Stariji muškarac sa brkovima
Period: 1895 - 1900
Id: 1309, Vlasnik: Janošev
Muškarac sa bradom i brkovima
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1280, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Autor: Atelje Kenig
Period: 1900 - 1905
Id: 1304, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Autor: Moris Alšer
Period: 1900 - 1905
Id: 1452, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Muškarac sa brkovima
Datum: 1901
Id: 1038, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1900 - 1905
Id: 1579, Vlasnik: fotomuzej
Stariji muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1900 - 1905
Id: 1680, Vlasnik: Miodrag Milovanović
Muškarac sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 573, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 597, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Period: 1901 - 1910
Id: 925, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Autor: Atelje Kenig
Period: 1905 - 1910
Id: 1576, Vlasnik: fotomuzej
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1905 - 1910
Id: 1792, Vlasnik: Miloš Jurišić
Muškarac sa brkovima
Period: 1905 - 1910
Id: 1457, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Muškarac sa brkovima
Autor: Walenta
Period: 1905 - 1910
Id: 1867, Vlasnik: Sadiković Enver - Enko
Muškarac sa brkovima
Period: 1905 - 1910
Id: 1888, Vlasnik: Sadiković Enver - Enko
Muškarac sa brkovima i bradom
Datum: 1907
Id: 1530, Vlasnik: 0922
Muškarac sa brkovima
Datum: 1912
Id: 1129, Vlasnik: 7682