Na Šumovitoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2202, Vlasnik: 0922
Na Šumovitoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2213, Vlasnik: 0922