Mitraljez na položaju, oštra čuka
Datum: 1916
Id: 2096, Vlasnik: 0922
Na položaju
Naziv: Na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2429, Vlasnik: 0922
Na položaju u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2313, Vlasnik: 0922
Odmor na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2399, Vlasnik: 0922
Poljska baterija na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2408, Vlasnik: 0922
Postavljanje telegrafske linije na položaju, trnavska kosa
Datum: 1917
Id: 2120, Vlasnik: 0922
Potporučnik Pavlović pred šatorom na položaju
Datum: 1916
Id: 2389, Vlasnik: 0922
Raport na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2440, Vlasnik: 0922
Raport o stanju na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2412, Vlasnik: 0922
Ručak na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2397, Vlasnik: 0922
Ručak na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2401, Vlasnik: 0922
Srpski poljski top na položaju
Datum: 1916
Id: 2525, Vlasnik: 0922
Srpski vojnik na položaju prihvata ranjenog druga
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2507, Vlasnik: 0922
Top na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2396, Vlasnik: 0922