Okružni načelnik Laza Karamarković
Period: 1891 - 1900
Id: 171, Vlasnik: 0922