Pogled na Dobro Polje, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2225, Vlasnik: 0922