Policijski službenik sa sinom
Period: 1891 - 1900
Id: 764, Vlasnik: 0922