Poručnik Sava Ilić
Period: 1911 - 1920
Id: 200, Vlasnik: 0922