Priprema za let, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2207, Vlasnik: 0922